Nieuws & Waarschuwingen
Waarschuwingen
13/05/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Atlantic Finance die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

De vennootschap Atlantic Finance heeft in België geen vergunning als kredietgever of kredietbemiddelaar, noch als verzekeringstussenpersoon, wat zij ook beweert op haar website. Atlantic Finance mag dus in België niet actief zijn als kredietgever, kredietbemiddelaar of verzekeringstussenpersoon.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Atlantic Finance aanbiedt zuiver frauduleus zijn. Meer informatie over dit type consumentenkredietfraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 13 mei 2016 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van de vennootschap Atlantic Finance, en om haar geen geld over te maken.

Deze vennootschap beweert gevestigd te zijn in Duitsland, Comeniusstraße 10, 81667 München, en gebruikt de website www.atlantic-finance.com. Zij maakt gebruik van het e-mailadres contact@atlantic-finance.com en het telefoonnummer 0800 99 10 20.

Bovendien zou zij banden hebben met de vennootschap Island Finance waarover de FSMA eveneens een waarschuwing heeft gepubliceerd.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).