Nieuws & Waarschuwingen

Avallon Patrimoine

Waarschuwingen
06/10/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Avallon Patrimoine, die beweert beleggingsdiensten aan te bieden vanuit België.

Het is Avallon Patrimoine niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

De vennootschap beweert haar hoofdzetel in Antwerpen te hebben, Blancefloerlaan 43-45. Er is op dit adres echter geen vennootschap met de naam Avallon Patrimoine geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Avallon Patrimoine en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

De FSMA wijst er ook op dat, in de meeste gevallen, de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de  geïnvesteerde bedragen nooit kunnen recupereren. In deze gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Avallon Patrimoine maakt gebruikt van de website www.avallon-patrimoine.com en de volgende contactgegevens:

Adres:      Blancefloerlaan, 43-45 te 2050 Antwerpen

E-mail:     contact@avallon-patrimoine.com

Tel.:        +33 (0)9 73 72 34 32 (Frankrijk)

               +32 (0)78 48 46 43 (België)

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.