Nieuws & Waarschuwingen

Axel Neumann (cloned firm), AXN Trading en Eventus Alternatives Commercial Broker LLC

Waarschuwingen
12/10/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Axel Neumann (cloned firm) en AXN Trading, vennootschappen die beleggingsdiensten verlenen.

Axel Neumann (cloned firm) en AXN Trading hebben in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mogen dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verstrekken.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 12 oktober 2015 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt ten zeerste aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Axel Neumann (cloned firm) en AXN Trading en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschappen zouden opgeven.

Axel Neumann (cloned firm) beweert gevestigd te zijn in het Verenigd Koninkrijk, Highbridge Industrial Estate, Oxford Road, Uxbridge, UB8 1HR, en in de Verenigde Arabische Emiraten, 283 Grosvenor Business Tower, Tecom, Dubai, P.O. Box 74599. Zij gebruikt de website www.axel-neumann.com (offline).

Deze vennootschap heeft de identiteit aangenomen van de in Duitsland gevestigde vennootschap Axel Neumann Versicherungsmakler GmbH (Hauptstrasse 19, Pliezhausen, DE-72124 Germany). Identiteitsmisbruik is kenmerkend voor fraude van het type “cloned firms”: oplichters gebruiken de identiteit van daadwerkelijk bestaande personen of vennootschappen (zoals een advocaat, een vergunninghoudende vennootschap, enz.) waaraan zij geloofwaardigheid en zelfs legitimiteit ontlenen om de beleggers aldus te overtuigen.

AXN Trading Ltd beweert gevestigd te zijn in het Verenigd Koninkrijk, Capital Court, Windsor Street, Uxbridge, UB8 1AB, en in de Verenigde Arabische Emiraten, Grosvenor Business Tower, Telecom, Dubai, 74599. Zij gebruikt de website www.axntrading.com (offline).

Die vennootschappen maken gebruik van een bankrekening die zogezegd geopend is op naam van Eventus Alternatives Commercial Broker LLC.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).