Nieuws & Waarschuwingen
Waarschuwingen
22/08/2014

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Bank Of Market, een vennootschap die zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbiedt in België zonder naleving van de Belgische financiële wetgeving.

Bank Of Market heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die Bank Of Market aanbiedt, namelijk binaire opties, speculatief en zeer risicovol, waarbij de belegger riskeert zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft overigens recent gewaarschuwd voor de risico's verbonden aan binaire opties.

Ten slotte beschikt Bank Of Market niet over het vereiste, door de FSMA goedgekeurde, prospectus voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op het Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door Bank Of Market en om geld te storten op een rekeningnummer dat Bank Of Market zou opgeven.

Bank Of Market maakt gebruik van de website www.bankofmarket.com.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (tel.: +32 2 220 59 10; e-mailadres: info@fsma.be).