Nieuws & Waarschuwingen
Waarschuwingen
23/02/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Bankandcapital, een vennootschap die zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbiedt in België zonder naleving van de Belgische financiële wetgeving.

Bankandcapital heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschap aanbiedt, namelijk binaire opties, speculatief en zeer risicovol, waarbij de belegger riskeert zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft overigens recent gewaarschuwd voor de risico's verbonden aan binaire opties.

Ten slotte beschikt Bankandcapital niet over het vereiste, door de FSMA goedgekeurde prospectus voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op het Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door Bankandcapital, en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Bankandcapital maakt gebruik van de website www.bankandcapital.com.

De FSMA raadt waakzaamheid aan voor gelijkaardige vennootschappen die binaire opties of andere risicovolle beleggingsinstrumenten zouden aanbieden. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt over de nodige vergunning beschikt.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).