Nieuws & Waarschuwingen

Banque Investissement

Waarschuwingen
18/04/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Banque Investissement, een vennootschap die in België beleggingsinstrumenten aanbiedt zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Banque Investissement stelt zich voor als een kabinet voor vermogensbeheer en -belegging.

Deze vennootschap heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen (waaronder meer bepaald vermogensbeheer).

Bovendien maakt deze vennootschap ongeoorloofd gebruik van de term “bank” in België.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Banque Investissement en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Banque Investissement beweert gevestigd te zijn in Zwitserland (Bellariastrasse 22, Zurich). Ze maakt gebruikt van de website www.banque-investissement.com, de e-mailadressen contact@banque-investissement.com en daniel.hermes@banque-investissement.com en de telefoonnummers +41 22 51 83 221, +41 435 082 671 en 01 77 37 54 35.

Op de website wordt voorts beweerd dat Banque Investissement een commerciële naam is voor 'Bank Investment (Europe) S.à.r.l., een vergunde beleggingsvennootschap die voldoet aan de reglementering van Regafi met de bankcode 17499 en een ACPR-vergunning'. Die bewering is evenwel vals.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (tel.: +32 2 220 59 10; e?mailadres: info@fsma.be).