Nieuws & Waarschuwingen

BarclaysBroker en AGFMarkets

Waarschuwingen
19/12/2014

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van BarclaysBroker en AGFMarkets, twee vennootschappen die zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbieden in België zonder naleving van de Belgische financiële wetgeving.

BarclaysBroker en AGFMarkets hebben in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mogen dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschappen aanbieden, namelijk binaire opties, speculatief en zeer risicovol, waarbij de belegger riskeert zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft overigens recent gewaarschuwd voor de risico's verbonden aan binaire opties.

Ten slotte beschikken BarclaysBroker en AGFMarkets niet over het vereiste, door de FSMA goedgekeurde prospectus voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op het Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door BarclaysBroker en AGFMarkets, en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschappen zouden opgeven.

BarclaysBroker en AGFMarkets maken gebruik van de websites www.barclaysbroker.com en www.agfmarkets.com.

De FSMA raadt waakzaamheid aan voor gelijkaardige vennootschappen die binaire opties of andere risicovolle beleggingsinstrumenten zouden aanbieden. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt over de nodige vergunning beschikt. Gebruik daarvoor de zoekfunctie op de website van de FSMA.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Neem dan contact op met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).