Nieuws & Waarschuwingen

Belmont Financial Group

Waarschuwingen
16/12/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Belmont Financial Group, een vennootschap die beleggingsinstrumenten verleent.

Belmont Financial Group heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 16 december 2015 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Belmont Financial Group en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Deze vennootschap beweert gevestigd te zijn in Hong Kong, 99 Queen’s Road, Central en in Japan, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda, Tokyo 100 – 0005. Zij maakt gebruik van de website www.belmontfinancialgroup.com.

Deze vennootschap zou tevens banden hebben met Experia Management Group, Jones Shaw Capital Partners, Peston & Sons Securities, Neuberger and Co. Wealth Management, Brandt-Swift Associates en Cunningham Mutual, vennootschappen waarvoor de FSMA het publiek ook waarschuwt.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).