Nieuws & Waarschuwingen
Waarschuwingen
11/07/2014

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van BforBroker, een vennootschap die zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbiedt in België zonder naleving van de financiële wetgeving.

Bepaalde beleggingsinstrumenten die BforBroker aanbiedt, namelijk binaire opties, zijn speculatief en zeer risicovol, waarbij de belegger riskeert zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft overigens recent gewaarschuwd voor de risico's verbonden aan binaire opties.

BforBroker heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

BforBroker beschikt bovendien niet over het vereiste, door de FSMA goedgekeurde prospectus voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op het Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door Bforbroker en om geld te storten op een rekeningnummer dat BforBroker zou opgeven.

BforBroker maakt gebruik van de website www.bforbroker.com.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (tel.: +32 2 220 59 10; e-mailadres: info@fsma.be).