Nieuws & Waarschuwingen

B.H.N.V. online Ltd en Opteck

Waarschuwingen
02/07/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van B.H.N.V. online Ltd, die actief is onder de commerciële naam Opteck, een vennootschap die in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbiedt zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

B.H.N.V. online Ltd, die met name actief is onder de commerciële naam Opteck, heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschap aanbiedt, nl. binaire opties, speculatief en bijzonder risicovol, waardoor de belegger het risico loopt zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft in mei 2014 overigens een waarschuwing gepubliceerd over de risico’s verbonden aan beleggingen in binaire opties.

Tot slot heeft B.H.N.V. online Ltd (Opteck) geen door de FSMA goedgekeurd prospectus gepubliceerd als vereist voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door B.H.N.V. online Ltd (Opteck) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

B.H.N.V. online Ltd (Opteck) maakt gebruik van de website www.opteck.com.

De FSMA raadt aan de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen voor dergelijke vennootschappen die binaire opties of andere risicovolle beleggingsinstrumenten aanbieden. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, over de vereiste vergunning beschikt. Voor meer aanbevelingen verwijst de FSMA naar de algemene waarschuwing die zij op 2 juli 2015 op haar website heeft gepubliceerd.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (tel.: +32 2 220 59 10; e-mailadres: info@fsma.be).