Nieuws & Waarschuwingen

BigOption / Wirestech Limited

Waarschuwingen
23/03/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Wirestech Limited, die actief is onder de commerciële naam BigOption. Deze vennootschap biedt in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Wirestech Limited, die actief is onder de commerciële naam BigOption, heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten verstrekken in of vanuit België.

De FSMA wijst erop dat sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsonderneming via een elektronisch handelssysteem, op het Belgisch grondgebied, actief binaire opties of andere derivaten, die een looptijd van minder dan één uur hebben of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s), mag commercialiseren.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Wirestech Limited (BigOption) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Verder wijst de FSMA erop dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunningen beschikken, de door hen belegde bedragen doorgaans nooit recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Wirestech Limited (BigOption) maakt gebruik van de website www.bigoption.com, het e-mailadres support@bigoption.com en het telefoonnummer +44 2030268502. Zij beweert gevestigd te zijn op de Marshalleilanden (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960).

De toezichthouder van Ontario (Ontario Securities Commission) en die van Brits-Columbia (British Columbia Securities Commission) hebben, respectievelijk op 29 juni en 8 juli 2016, al een waarschuwing gepubliceerd over Wirestech Limited (BigOption).

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het elektronische contactformulier.