search_api_autocomplete
Home

Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op belgisch grondgebied

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van verschillende actoren die op onregelmatige wijze binaire opties aanbieden op de Belgische markt.

Elke vennootschap die beleggingsproducten wenst aan te bieden, moet over een vergunning beschikken.

Bovendien wijst de FSMA erop dat sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsonderneming actief binaire opties mag commercialiseren op Belgisch grondgebied.

De actoren waarop deze waarschuwing betrekking heeft, leven die regels niet na.

Daarenboven hebben de consumenten die bij deze vennootschappen hebben belegd, de door hen belegde bedragen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er hoogstwaarschijnlijk sprake van beleggingsfraude.

Om consumenten te benaderen, maken deze vennootschappen ook gebruik van valse advertenties op sociale media. Meer informatie over deze werkwijze vindt u in de waarschuwing die de FSMA op 30 september 2019 heeft gepubliceerd.

Om al deze redenen raadt de FSMA dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van de volgende vennootschappen:

***

De FSMA herinnert eraan dat beleggingsfraude vaak wordt gepleegd door vennootschappen die actief zijn in de sector van de binaire opties en die niet over de vereiste vergunning beschikken. Personen die toch bij deze vennootschappen wensen te beleggen, lopen dus het risico dat zij de door hen belegde bedragen nooit meer terugzien.

Om fraude te vermijden, herhaalt de FSMA haar aanbeveling aan de beleggers om steeds de identiteit te controleren van de vennootschap die hen een belegging aanbiedt (handelsnaam, land van vestiging, maatschappelijke zetel, enz.). Als die vennootschap niet duidelijk kan worden geïdentificeerd, mag zij niet worden vertrouwd.

Wij dringen er bij de beleggers ook op aan om steeds na te gaan of de vennootschap over de vereiste vergunning beschikt. Een eenvoudige opzoeking op de website van de FSMA is daarvoor al voldoende. Let op! Wees steeds op uw hoede voor ‘cloned firms’: deze vennootschappen doen zich voor als andere gereglementeerde vennootschappen, hoewel zij met die vennootschappen geen enkele band hebben. Om deze vorm van fraude te vermijden, raden wij beleggers aan de e-mailadressen of contactgegevens van de betrokken vennootschappen te onderzoeken, omdat die elementen het mogelijk maken deze vorm van fraude op te sporen.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel en vóór u een (bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.

***

Voor meer aanbevelingen over de preventie van beleggingsfraude raadt de FSMA beleggers aan om de webpagina ‘Hoe fraude herkennen en voorkomen?‘ op haar website te raadplegen.

Voor meer informatie over binaire opties nodigt de FSMA beleggers uit om de webpagina ‘Binaire opties en forex’ op haar website te raadplegen.