Nieuws & Waarschuwingen
Waarschuwingen
23/03/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Binarynvest. Deze vennootschap biedt in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Binarynvest heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten verstrekken in of vanuit België. De FSMA wijst erop dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunningen beschikken, de door hen belegde bedragen doorgaans nooit recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Verder wijst de FSMA erop dat sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsonderneming, via een elektronisch handelssysteem, op het Belgisch grondgebied, actief binaire opties of andere derivaten die een looptijd van minder dan één uur hebben of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s) mag commercialiseren.

Tot slot biedt de vennootschap Binarynvest niet alleen dergelijke zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aan, maar richt zij zich ook tot personen die eerder al het slachtoffer waren van beleggingsfraude, met de bewering in staat te zijn de bedragen te recupereren die zij eerder bij vennootschappen met onregelmatige activiteiten hebben belegd. Dit zijn typische kenmerken van “recovery rooms”-fraude, waarover de FSMA op 16 maart 2015 een waarschuwing heeft gepubliceerd. Ondanks de door hen betaalde kosten zullen de slachtoffers de beloofde bedragen nooit recupereren.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Binarynvest of op aanbiedingen van Binarynvest om eerder belegde bedragen te recupereren, en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Binarynvest maakt gebruik van de website www.binarynvest.com. Zij beweert gevestigd te zijn in het Verenigd Koninkrijk (117 Great Portland Street, London W1A 4UY).

Die website staat ook op de door de Franse toezichthouder (AMF) gepubliceerde zwarte lijst van websites die niet over de vereiste vergunning beschikken om binaire opties te mogen aanbieden  (“liste noire des sites non autorisés à proposer des options binaires”).

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het elektronische contactformulier.