Nieuws & Waarschuwingen
Waarschuwingen
22/09/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Bis Europe die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Bis Europe heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Fintera mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Bis Europe aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: Wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of administratieve kosten). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type consumentenkredietfraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 22 september 2017 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Bis Europe, en om haar geen geld over te maken.

Deze vennootschap beweert gevestigd te zijn te Gaston Crommenlaan 4, Gent, en maakt gebruik van de website www.biseurope.eu. Zij maakt ook gebruik van het e-mailadres info@bisgroup-europe.com, en het telefoonnummer 078/48.65.40.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het elektronische contactformulier voor consumenten.