search_api_autocomplete

Blonde Bear OU (TRADEDAX)

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Blonde Bear OU, die gebruikmaakt van de handelsnaam TradeDax. Deze vennootschap biedt beleggingen aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Het is Blonde Bear OU, die gebruikmaakt van de handelsnaam TradeDax, niet toegestaan om bank- en/of beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Bovendien mag sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsvennootschap actief binaire opties en bepaalde andere derivaten op Belgisch grondgebied commercialiseren. Het gaat om derivaten die een looptijd van minder dan één uur hebben en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s).

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Blonde Bear OU (TradeDax) en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

De FSMA wijst er ook op dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de door hen geïnvesteerde bedragen in de meeste gevallen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Blonde Bear OU (TradeDax) maakt gebruikt van de website www.tradedax.com en van de volgende contactgegevens:

E-mail: info@TradeDAX.com

Tel.: +44 2031 500863, +49 6915 3200 805, +39 0694 500 529, +44 2031 503 026

Blonde Bear OU (TradeDax) maakt reeds het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Italië (Consob).

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.