search_api_autocomplete

Blue Hill Capitals

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Blue Hill Capitals, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Blue Hill Capitals niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 3 december heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Blue Hill Capitals en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Blue Hill Capitals maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

E-mail: james.wilson@bluehillcapitals.com

Blue Hill Capitals maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk de Financial Conduct Authority.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.