Nieuws & Waarschuwingen
Waarschuwingen
04/05/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Bow Financial, een vennootschap die beleggingsinstrumenten verleent. 

Bow Financial heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 4 mei 2016 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Bow Financial en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Volgens de aan de FSMA overgemaakte informatie zou Bow Financial eveneens investeerders contacteren die eerder het slachtoffer zijn geworden van de vennootschap Dashan International, een vennootschap waarover de FSMA reeds een waarschuwing heeft gepubliceerd op 10 september 2015. Daarbij beweert Bow Financial dat zij de cliëntenportefeuilles van Dashan International heeft overgenomen. Dit is evenwel een loutere voortzetting van de initiële fraude.

Bow Financial maakt gebruik van de website www.bowfinancial.com, het emailadres info@bowfinancial.com en het telefoonnummer +81 3 6745 1764. Zij beweert gevestigd te zijn in Japan (Kokusai Shin Akasaka East Building, 2-14-27 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Tokyo-to, 107-0052).

Wil u meer algemeen nagaan of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving, dan kan u terecht op de website van de FSMA waar u een zoekfunctie ter beschikking hebt. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).