search_api_autocomplete

Burton Mills

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Burton Mills, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Burton Mills niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 15 maart 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Burton Mills en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Burton Mills maakt gebruik van de website www.burtonmills.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:       8th Floor Neihu New Century Building, 55 Zouzi Street, Neihu District, Taipei 114, Taiwan

E-mail:      info@burtonmills.com

Tel.:          +886 2 7703 1259

Fax:          +886 2 7741 4008

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.