Nieuws & Waarschuwingen
Waarschuwingen
23/03/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Capital Epargne. Deze vennootschap biedt in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Capital Epargne heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten verstrekken in of vanuit België.

De FSMA wijst erop dat sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsonderneming via een elektronisch handelssysteem, op het Belgisch grondgebied, actief binaire opties of andere derivaten, die een looptijd van minder dan één uur hebben of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s), mag commercialiseren.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Capital Epargne en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Verder wijst de FSMA erop dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunningen beschikken, de door hen belegde bedragen doorgaans nooit recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Capital Epargne maakt gebruik van de website www.capital-epargne.com en van de telefoonnummers +33 1 82 88 03 41 en +33 1 84 99 10 08.

Die website staat ook op de door de Franse toezichthouder (AMF) gepubliceerde zwarte lijst van websites die niet over de vereiste vergunning beschikken om binaire opties te mogen aanbieden  (“liste noire des sites non autorisés à proposer des options binaires”).

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het elektronische contactformulier.