Nieuws & Waarschuwingen

Charles van Deursen

Waarschuwingen
07/06/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Charles van Deursen, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Charles van Deursen heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verstrekken.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 6 juni 2017 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Charles van Deursen en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Charles van Deursen maakt gebruik van de website www.charlesvandeursen.com, het e-mailadres contact@charlesvandeursen.com, het telefoonnummer +81 3457 04326 en het faxnummer +81 3636 94539. Zij beweert gevestigd te zijn in Japan (Mita Kokusai Building, 108-0073 Tokyo).

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA via het elektronische contactformulier.