search_api_autocomplete

Cobalt Capital Inc.

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Cobalt Capital Inc., een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Cobalt Capital Inc. niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om ‘boiler room’-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 8 januari 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Cobalt Capital Inc. en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Cobalt Capital Inc. maakt gebruik van de website https://cobaltcapitalinc.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:         2-1-1 Nihonbashi-Muromachi, Chuo-Ku, Tokyo, 103-8328, Japan

E-mails:      admin@cobaltcapitalinc.com; eclarke@cobaltcapitalinc.com

Tel.:            +813 4510 2617

Cobalt Capital Inc. maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Japan (FCA). 

Zij maakt tevens gebruik van een bankrekening die geopend zou zijn op naam van Global Transfer Services.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.