search_api_autocomplete

Compass Consulting Group

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Compass Consulting Group, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Compass Consulting Group niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 27 maart 2020 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Compass Consulting Group en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Compass Consulting Group maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Website: http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
E-mail: info@compassconsultinggroup.co.uk en F.d.investing.777@gmail.com
Telefoonnummer: +44 203 925 38 33 en +44 203 740 88 73
Adres: Millbank Tower 21-24, London SW1P 4QP, United Kingdom.

Compass Consulting Group maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Oostenrijk de Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.