search_api_autocomplete
Home

Concord Financial Consult Ltd

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Concord Financial Consult, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt. Bovendien maakt deze onderneming misbruik van de naam en het logo van de FSMA.

Het is Concord Financial Consult niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om een frauduleuze aanbieding van vermogensbeheer. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 6 augustus 2020 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Concord Financial Consult en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Concord Financial Consult maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Website: www.concordfinancialconsult.com
Adres: Waterloolaan 36, 1000 Brussel
E-mail: info@concordfinancialconsult.com
Tel.: +358449221594 en +12025949919 

De FSMA heeft opgemerkt dat de naam en het logo van de FSMA en de FOD Financiën worden gebruikt in het kader van deze frauduleuze aanbieding van financiële diensten en producten.

Consumenten krijgen een document dat moet bewijzen dat de onderneming over de nodige vergunningen beschikt om beleggingsdiensten aan te bieden. Dit document is vals en maakt misbruik van de naam en het logo van de FSMA.

Het gaat hier om identiteitsfraude, waarbij oplichters pogen gelden en/of informatie te verkrijgen van de slachtoffers. Het dossier werd daarom overgemaakt aan de gerechtelijke autoriteiten.

Aarzel niet om, bij de minste twijfel over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, de FSMA te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.