search_api_autocomplete
Home

Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Cruzinvest.uk, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Cruzinvest.uk niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om ’boiler room’-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 20 september 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Cruzinvest.uk en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Cruzinvest.uk maakt gebruik van de website www.cruzinvest.uk en van de volgende contactgegevens:

Adres:      Church Road 11 KT23 3PB London, United Kingdom

E-mail:     l.bartels@cruzinvest.uk

Tel.:         +44 (0) 84380497246

Volgens de meegedeelde informatie aan de FSMA, zijn de klanten van Cruzinvest.uk ook gecontacteerd geweest door een andere vennootschap die samenwerkt met Cruzinvest.uk, Privatepublicbank.com.

Zij maakt tevens gebruik van een bankrekening die geopend zou zijn op naam van www.publicprivatebank.com.

Cruzinvest.uk maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Zwitserland (FINMA).

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.