search_api_autocomplete

Crystal Interfinance

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Crystal Interfinance die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Crystal Interfinance heeft in België geen vergunning als kredietgever of inschrijving als kredietbemiddelaar. Crystal Interfinance mag dus geen leningen aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Crystal Interfinance aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (bijvoorbeeld dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 23 september 2020 heeft gepubliceerd.

Crystal Interfinance staat ook op de door de Franse prudentiële toezichthouder (ACPR) gepubliceerde zwarte lijst van entiteiten die niet over de vereiste vergunning beschikken.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Crystal Interfinance, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Crystal Interfinance maakt gebruik van de website www.crystal-interfinance.com, en de volgende contactgegevens:

Adres: Konrad-Wolf-Strasse, 104, Berlijn, Duitsland
E-mailadres: infos@crystal-interfinance.com

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.