search_api_autocomplete
Home

Day Dream Investments Ltd (u Trader)

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Day Dream Investments Ltd., die gebruikmaakt van de handelsnaam uTrader. Deze vennootschap biedt beleggingen aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Het is Day Dream Investments Ltd., die gebruikmaakt van de handelsnaam uTrader, niet toegestaan om bank- en/of beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Bovendien mag sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsvennootschap actief binaire opties en bepaalde andere derivaten op Belgisch grondgebied commercialiseren. Het gaat om derivaten die een looptijd van minder dan één uur hebben en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s).

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Day Dream Investments Ltd. (uTrader) en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

De FSMA wijst er ook op dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de door hen geïnvesteerde bedragen in de meeste gevallen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Day Dream Investments Ltd. (uTrader) maakt gebruikt van de website https://en.utrader.com/, maar deze is momenteel offline.

Day Dream Investments Ltd. (uTrader) maakt reeds het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Brits Colombië (BCSC).

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.