search_api_autocomplete
Home

De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Finesco Limited

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Finesco Limited die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Finesco Limited heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Finesco Limited mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Finesco Limited aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 6 februari 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Finesco Limited, en om geen geld over te maken aan deze onderneming.

Finesco Limited maakt gebruik van de website www.finesco.pro, en de volgende contactgegevens:

Adres:   Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
E-mail:  info@finesco.pro
Tel:       02/880 82 47

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.