search_api_autocomplete
Home

De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.banque-eni.com

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de website www.banque-eni.com.

www.banque-eni.com (cloned firm) heeft de identiteit aangenomen van de door de NBB erkende kredietinstelling Banque Eni, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 1A (KBO 879.995.183).

De website www.banque-eni.com is dus niet de officiële website van de door de NBB erkende kredietinstelling Banque Eni.

De FSMA benadrukt dat er geen enkele band tussen deze beide vennootschappen bestaat. Identiteitsmisbruik is kenmerkend voor fraude van het type 'cloned firms': oplichters gebruiken de identiteit van daadwerkelijk bestaande personen of vennootschappen (zoals een advocaat, een vergunninghoudende vennootschap, enz.) waaraan zij geloofwaardigheid en zelfs legitimiteit ontlenen om de beleggers aldus te overtuigen.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten die worden aangeboden op de website www.banque-eni.com en om geld te storten op een rekeningnummer dat via www.banque-eni.com wordt verspreid.

De FSMA wijst er ook op dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de door hen geïnvesteerde bedragen in de meeste gevallen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

www.banque-eni.com maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Adres: Guimardstraat 1A, 1040 Brussel
E-mail: service-client@banqueeni.com

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.