search_api_autocomplete
Home

De FSMA waarschuwt opnieuw voor aanbiedingen van vermogensbeheerovereenkomsten: let op voor oplichters!

Waarschuwing

Sinds haar waarschuwingen van 1 maart 2019 en 5 juni 2019 blijft de FSMA nieuwe klachten ontvangen van consumenten die door vennootschappen zijn benaderd met allerlei aanbiedingen. Daarbij werden hogere rendementen dan het gangbare marktrendement en vaak zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht gesteld. De FSMA waarschuwt de consumenten opnieuw: hoe aanlokkelijk die aanbiedingen ook lijken, vaak schuilen er oplichters achter die niet over de nodige vergunningen voor zo’n aanbiedingen beschikken en maar één doel hebben: u uw spaargeld afhandig maken. De FSMA vestigt de aandacht van het publiek ook op de nieuwe sites waarvan zij de voorbije weken in kennis is gesteld.

De formule blijft dezelfde: u wordt opgebeld door een verkoper die u vermogensbeheerovereenkomsten, (spaar)rekeningen of alternatieve beleggingsproducten (zeldzame aardmetalen, goud of edele metalen) aanbiedt. Daarop vertrouwt u de betrokkenen uw geld toe en zij beheren het voor u, waarbij zij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht stellen.

Dergelijke beleggingen zijn echter te mooi om waar te zijn. Ondanks alle beloftes recupereren de beleggers hun geld uiteindelijk nooit!

  • Verdachte bedrijven die de afgelopen weken actief waren

De voorbije weken heeft de FSMA vernomen dat bedrijven die schuilgaan achter de volgende websites personen in België contacteren met dergelijke aanbiedingen:

  • www.aeglobalinvest.com
  • www.deutschecapitalpartners.com
  • www.fortis-prime.com
  • www.rt-europe.be

Wees op uw hoede voor die bedrijven: zij hebben geen enkele vergunning en mogen dus geen beleggingsdiensten aanbieden in België. Bovendien gaat het wellicht om beleggingsfraude, wat uiteindelijk betekent dat de gestorte bedragen nooit terugbetaald zullen worden.

Opgelet: om nog meer consumenten te overtuigen, stelen de voornoemde vennootschappen de identiteit van beleggingsondernemingen die wel zijn vergund, respectievelijk AE Global Investment Solution Ltd, D Capital Partners Ltd, BNP-Paribas (Fortis) en Radix Trading BV. Meer informatie over deze identiteitsfraude vindt u in de waarschuwing van de FSMA van 28 januari 2019.

  • Wat kan u doen om niet in de val te trappen?

Om niet de dupe te worden van dergelijke oplichtingspraktijken, moet u heel omzichtig te werk gaan, steeds waakzaam blijven en op alle aanwijzingen van beleggingsfraude letten. Een paar aanbevelingen van de FSMA kunnen u daarbij helpen:

  • Wees op uw hoede als er buitensporige winst wordt beloofd. Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook!
  • Controleer altijd de identiteit van het bedrijf dat u benaderd heeft (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een bedrijf als u het niet duidelijk kan identificeren. Ga ook na wanneer de website van het bedrijf is gemaakt: als die website nog niet lang bestaat, is dat vaak een aanwijzing van beleggingsfraude.
  • Wees op uw hoede als een verkoper u vraagt om geld over te schrijven op een bankrekening in een land dat geen enkele band heeft met het land waar het bedrijf zijn zetel heeft, of met het land waar u woont. Let ook goed op als het bedrijf u vraagt om geld te storten op een rekening waarvan de begunstigde niet het bedrijf zelf is.

Als uw contactpersoon opdringerig is, is ook dat vaak een aanwijzing van fraude.

Opgelet: laat u niet misleiden door de 'professioneel' ogende website van het bedrijf. De oplichters doen er natuurlijk alles aan om een zo ernstig mogelijke indruk te maken.

***

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden.

Voor meer informatie nodigt de FSMA de kandidaat-beleggers uit om haar waarschuwing van 1 maart 2019 te raadplegen.

Als u de minste twijfel hebt over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdacht bedrijf waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.