search_api_autocomplete

Dell Loan Company

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Dell Loan Company die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Dell Loan Company heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Dell Loan Company mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Dell Loan Company aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 4 oktober 2019 heeft gepubliceerd.

Bovendien maakt zij gebruik van de naam van een bestaande onderneming om geloofwaardig over te komen. Dit is een geval van identiteitsfraude.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Dell Loan Company, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Dell Loan Company maakt gebruik van het e-mailadres: dellhollands@outlook.com.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.