search_api_autocomplete

Denman-Brys Group

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Denman-Brys Group, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Denman-Brys Group niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 18 juli 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Denman-Brys Group en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Denman-Brys Group maakt gebruik van de website www.denmanbrysgroup.com en van de volgende contactgegevens:

Adressen: Tour du Sablon, rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles; Phoenix House, 18 King Wiliam Street, City, London, EC4N 7BP

E-mail: compliance@denmanbrysgroup.com; info@denmanbrysgroup.com

Tel.: +32 53 280 746; +44 0207 183 0124

Denman-Brys Group maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk (FCA)

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.