search_api_autocomplete

Dream Equity Ltd.

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Dream Equity Ltd. (InvestingCapital). Deze vennootschap biedt binaire opties aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Het is Dream Equity Ltd. (InvestingCapital) niet toegestaan om bank- en/of beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Bovendien is het sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsvennootschap toegestaan om actief binaire opties of andere derivaten die een looptijd van minder dan één uur hebben en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s), op Belgisch grondgebied te commercialiseren.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Dream Equity Ltd. (InvestingCapital) en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

De FSMA wijst er ook op dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de door hen geïnvesteerde bedragen in de meeste gevallen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Dream Equity Ltd. (InvestingCapital) maakt gebruik van de website www.investingcapital.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: 1000 Sofia City, Sofia District (Metropolis); Metropolitan Municipality, Vuzrazhdane Region, 147 Knyaz Boris I Str., app.12
E-mail: support@investingcapital.com
Tel.:     +399 399 233 166

Om consumenten te benaderen, maakt deze vennootschap ook gebruik van valse advertenties op sociale media. Meer informatie over deze werkwijze vindt u in de waarschuwing die de FSMA op 30 september 2019 heeft gepubliceerd.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.