search_api_autocomplete

Echler Solomon Feng

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Echler Solomon Feng, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Echler Solomon Feng niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 7 juni 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Echler Solomon Feng en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Echler Solomon Feng maakt gebruik van de website www.esfpm.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: Edificio Keng Ou, 371 Avenida da Praia Grande, Praia Grande, Macau
E-mail: enquiry@esfpm.com, a.philips@esfpm.com, s.kennedy@esfpm.com, d.hindle@esfpm.com, accounts@esfpm.com
Tel.: +86 532 66 01 9097, +86 532 8099 4032, +853 8294 2480, +1 212 316 1998, +86 532 66 01 9097

Zij maakt tevens gebruik van 2 bankrekeningen die geopend zouden zijn op naam van Ashburn Worldwide en Ontario Group Ltd.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.