search_api_autocomplete

Elizabeth Lenz

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Elizabeth Lenz, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Elizabeth Lenz niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 7 juni 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Elizabeth Lenz en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Elizabeth Lenz maakt gebruik van de website www.elizabethlenz.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: Cerulean Tower 1, Sakuragaoka-cho street, Tokyo 150-8512, Japan
E-mail: info@elizabethlenz.com
Tel.: +81 3 4578 1536

Elizabeth Lenz maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Japan (FSA).

Zij maakt tevens gebruik van 7 bankrekeningen die geopend zou zijn op naam van Greencard Ltd, B2B GMBH, Daliso Corporate Services en Permat Corporate Services.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.