search_api_autocomplete
Home

Evolutive Banque (Revolt-Finance)

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Evolutive Banque (Revolt-Finance) die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Evolutive Banque heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of als kredietbemiddelaar. Evolutive Banque mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Evolutive Banque aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 27 januari 2020 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Evolutive Banque, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Evolutive Banque maakt gebruik van de website www.Revolt-Finance.com, en de volgende contactgegevens:

Adres: Frances Street, Woolwich, London, United Kingdom
E-mail: info@revolt-finance.com
Telefoon: +33 755 96 49 38

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.