search_api_autocomplete
Home

Financial Services Bank ('FS Bank')

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap FS Bank die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

FS Bank heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. FS Bank mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die FS Bank aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: Wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 6 februari 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van FS Bank, en om geen geld over te maken aan deze onderneming.

FS Bank maakt gebruik van de website www.financials-services.com en van volgende contactgegevens:

Adres: Berlaimontlaan 14, Brussel (Dit is echter een vals adres.)
Tel.:     +32460216257

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.