search_api_autocomplete
Home

First Property (voorheen https://firstproperty.eu) – cloned firm

Waarschuwing
Valse kredieten: een zakenman biedt een waaier eurobiljetten  van 50 euro aan

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor activiteiten van First Property, waar bank- en/of beleggingsdiensten worden aangeboden in strijd met de Belgische financiële wetgeving.

First Property heeft geen toelating om in of vanuit België dergelijke diensten te verlenen.

Zij heeft de identiteit aangenomen van de Britse beleggingsonderneming First Property Asset Management Ltd, die bij de Britse toezichthouder (FCA) is geregistreerd.

De FSMA benadrukt dat er geen enkele band tussen beide vennootschappen bestaat. Identiteitsmisbruik is kenmerkend voor fraude van het type 'cloned firms': oplichters gebruiken de identiteit van daadwerkelijk bestaande personen of vennootschappen (zoals een advocaat, een vergunninghoudende vennootschap, enz.) waaraan zij geloofwaardigheid en zelfs legitimiteit ontlenen om de beleggers aldus te overtuigen.

Bovendien beschikt de FSMA over aanwijzingen dat de aanbieding van beleggingsinstrumenten van First Property oplichting is. Dat deze 'onderneming' je een rendement van meer dan 10,92% op jaarbasis belooft, is immers één grote illusie en een aanwijzing van fraude.

First Property maakt ook gebruik van een Nederlandse bankrekening die zogezegd geopend is op naam van Golden Wings BV.

De FSMA raadt u dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten op deze website, of om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden.

Als u de minste twijfel heeft over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.