search_api_autocomplete
Home

Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!

Waarschuwing
Valse kredieten: een zakenman biedt een waaier eurobiljetten  van 50 euro aan

De voorbije weken heeft de FSMA nieuwe klachten gekregen van consumenten die benaderd zijn door vennootschappen die vermogensbeheer of spaarformules aanbieden, meestal met een gewaarborgd rendement. De FSMA waarschuwt de consumenten opnieuw: hoe aanlokkelijk die aanbiedingen ook lijken, vaak schuilen er oplichters achter die niet over de nodige vergunningen voor zo’n aanbiedingen beschikken en maar één doel voor ogen hebben: u uw spaargeld afhandig maken.

De formule blijft dezelfde: slachtoffers worden telefonisch gecontacteerd, soms zonder dat zij hierom gevraagd hebben, soms nadat zij hun contactgegevens op een onlineformulier hebben ingevuld. Er wordt hun voorgesteld om hun vermogen te beheren, met de belofte van een hoger rendement dan haalbaar op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg. Maar uiteindelijk is het resultaat altijd hetzelfde: de gedupeerden krijgen hun geld nooit terug (of dan toch nooit alles).

De voorbije weken heeft de FSMA aanwijzingen gekregen van frauduleuze activiteiten in verband met Actio-Conseil (die gebruik maakt van de volgende websites: www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/).  

Wees dus op uw hoede voor die bedrijven: de personen die schuilgaan achter deze websites hebben geen enkele vergunning en mogen dus geen beleggingsdiensten aanbieden in België. Het gaat wellicht om beleggingsfraude, wat betekent dat de gestorte bedragen uiteindelijk nooit terugbetaald zullen worden.

Wat kan u doen om niet in de val te lopen?

Wees uiterst behoedzaam en blijf alert voor aanwijzingen van beleggingsfraude. Enkele tips:

  • Blijf op uw hoede voor (beloften van) buitensporige winst. Als een rendement te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat ook!
  • Controleer altijd de identiteit van de vennootschap die u benadert (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap als u ze niet duidelijk kan identificeren.
  • Wees op uw hoede voor vennootschappen die beweren een vergunning van een toezichthouder te hebben gekregen, en daarnaar verwijzen. Die techniek wordt veel toegepast. Vaak gaat het om identiteitsfraude. Hierover vindt u meer informatie in onze waarschuwing van 28 januari 2019. Aarzel niet om informatie die u zou krijgen te laten bevestigen door de FSMA.
  • Ga na wanneer de website van de vennootschap is gemaakt: als die nog niet lang bestaat, is dat dikwijls een bijkomende aanwijzing van beleggingsfraude.
  • Wees op uw hoede als u gevraagd wordt om geld over te schrijven naar een bankrekening in een land dat geen enkele band heeft met het land waar u woont of waar de zetel van de vennootschap zogezegd is gevestigd.

Wat als u slachtoffer bent van zo’n vennootschap?

Denkt u slachtoffer te zijn van oplichtingspraktijken, stort dan in geen enkel geval bijkomend geld. Dat geldt ook en vooral als de fraudeur u belooft uw geld terug te betalen na een laatste storting. Dat is een beproefde techniek van oplichters om hun slachtoffer nog een laatste keer geld te ontfutselen.

Contacteer onmiddellijk uw lokale politiedienst om een klacht in te dienen, en meld de fraude aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

De FSMA benadrukt het belang om zo snel mogelijk een klacht in te dienen en die grondig te documenteren (betrokken vennootschap, bankrekeningen waarop u geld hebt gestort …).

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden.

Als u de minste twijfel heeft over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

Meer informatie over dit soort fraude vindt u in onze waarschuwing van 1 maart 2019.