search_api_autocomplete
Home

Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!

Waarschuwing
Valse kredieten: een zakenman biedt een waaier eurobiljetten  van 50 euro aan

De voorbije weken heeft de FSMA nieuwe klachten gekregen van consumenten die benaderd zijn door vennootschappen die vermogensbeheer of spaarformules aanbieden, meestal met een gewaarborgd rendement. De FSMA waarschuwt de consumenten opnieuw: hoe aanlokkelijk die aanbiedingen ook lijken, vaak schuilen er oplichters achter die niet over de nodige vergunningen voor zo’n aanbiedingen beschikken en maar één doel voor ogen hebben: u uw spaargeld afhandig maken.

De formule blijft dezelfde: slachtoffers worden telefonisch gecontacteerd, soms zonder dat zij hierom gevraagd hebben, soms nadat zij hun contactgegevens op een onlineformulier hebben ingevuld. Er wordt hun voorgesteld om hun vermogen te beheren, met de belofte van een hoger rendement dan haalbaar op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg. Maar uiteindelijk is het resultaat altijd hetzelfde: de gedupeerden krijgen hun geld nooit terug (of dan toch nooit alles).

De voorbije weken heeft de FSMA aanwijzingen gekregen van frauduleuze activiteiten in verband met UCM Limited (www.ucm-limited.com).

Hoe starten dergelijke oplichtingspraktijken?

De oplichters kunnen u op allerlei manieren benaderen:

  • zij contacteren u nadat u belangstelling heeft getoond voor reclame voor hoge rentevoeten op sociale netwerken of andere websites. In de daaropvolgende dagen belt een medewerker u op om u beleggingsaanbiedingen voor te stellen;
  • zij contacteren u soms ook telefonisch zonder dat u zelf eerst iets heeft ondernomen. Die 'cold calling'-techniek komt erg vaak voor bij beleggingsfraude.

Daarna vragen zij u de website van hun 'vennootschap' te bezoeken en daar een persoonlijke rekening te openen. Soms ontvangt u ook een contractvoorstel. Alle verdere contacten verlopen per e-mail en telefonisch.

Opgelet: laat u niet misleiden door het 'professionele' uitzicht van de website waarnaar u wordt doorverwezen. De oplichters doen er natuurlijk alles aan om een zo ernstig mogelijke indruk te maken.

Wat stellen de oplichters voor?

De beleggingsvoorstellen die u mogelijk ontvangt, zijn zeer uiteenlopend. Uit de getuigenissen van de consumenten blijkt dat de voorbije maanden vaak vermogensbeheerovereenkomsten worden voorgesteld. U vertrouwt de betrokkenen in dat geval uw geld toe en zij beheren het voor u, waarbij zij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht stellen.

In andere gevallen worden de consumenten verzocht een (spaar)rekening te openen. Opnieuw worden daarbij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht gesteld.

Soms worden ook alternatieve beleggingsproducten (zeldzame aardmetalen, goud, edele metalen, ...) voorgesteld. De FSMA heeft eerder al voor dergelijke aanbiedingen gewaarschuwd. Meer informatie daarover vindt u in de waarschuwing van de FSMA van 8 mei 2017.

Het is steeds hetzelfde verhaal: de oplichters proberen u te lokken met veel hogere rendementen dan die van klassieke spaarrekeningen.

Hoe kan u zich tegen zo’n praktijken beschermen?

Opdat u niet de dupe zou worden van dergelijke oplichtingspraktijken, vraagt de FSMA u de grootst mogelijke omzichtigheid aan de dag te leggen en raadt zij u aan waakzaam te blijven voor alle aanwijzingen van beleggingsfraude. Hieronder vindt u enkele aanbevelingen:

  • Wees op uw hoede voor (beloften van) buitensporige winst. Als een rendement u te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook werkelijk zo!
  • Controleer steeds de identiteit van de vennootschap die u benadert (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap als zij niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.
  • Wees op uw hoede voor vennootschappen die beweren over een vergunning van een toezichthoudende autoriteit te beschikken, en die naar die vergunning verwijzen. Die techniek komt veel voor. Het gaat daarbij echter vaak om identiteitsfraude. Meer informatie vindt u in de waarschuwing van de FSMA van 28 januari 2019. Aarzel niet om de informatie die u ontvangt, door de FSMA te laten bevestigen.
  • Ga na wanneer de website van de vennootschap is gemaakt: als de website van de vennootschap nog niet lang bestaat, is dat vaak een bijkomende aanwijzing van beleggingsfraude.
  • Wees op uw hoede voor verzoeken om geld over te schrijven naar bankrekeningen in landen die geen enkele band hebben met de zogenaamde zetel van de vennootschap die u benadert, of het land waar u woont.

Als uw contactpersoon erg opdringerig overkomt, is ook dat vaak een aanwijzing van fraude.

Wat als u slachtoffer bent van zo’n vennootschap?

Denkt u slachtoffer te zijn van oplichtingspraktijken, stort dan in geen enkel geval bijkomend geld. Dat geldt ook en vooral als de fraudeur u belooft uw geld terug te betalen na een laatste storting. Dat is een beproefde techniek van oplichters om hun slachtoffer nog een laatste keer geld te ontfutselen.

Contacteer onmiddellijk uw lokale politiedienst om een klacht in te dienen, en meld de fraude aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

De FSMA benadrukt het belang om zo snel mogelijk een klacht in te dienen en die grondig te documenteren (betrokken vennootschap, bankrekeningen waarop u geld hebt gestort …).

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden.

Als u de minste twijfel heeft over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.