search_api_autocomplete
Home

Frauduleuze kredietaanbiedingen

Waarschuwing
Recovery room: twee mannen schudden elkaar de hand terwijl een man geld in de binnenkant van de andere man zijn vest steekt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van niet-vergunde kredietgevers die consumenten valse kredieten aanbieden.

De FSMA heeft verschillende meldingen van consumenten ontvangen over frauduleuze kredietaanbiedingen via internet. Consumenten komen op verschillende manieren in contact met de aanbieders: zo worden ze ongevraagd gecontacteerd via e-mail of sociale media of vinden ze advertenties op internet, zoals bijvoorbeeld op tweedehandswebsites.

In de praktijk gaat het echter om valse kredieten die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. De aanbieders zijn oplichters die zich voordoen als kredietgevers of als medewerkers van een kredietinstelling.

Deze oplichters bieden kredieten aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Consumenten die ingaan op hun aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeringspremie zijn, die de kredietgever moet indekken tegen het niet-terugbetalen van de lening, dossierkosten, administratieve kosten, enz. Dit zijn echter louter fictieve kosten.

Van zodra de consumenten deze zogezegde kosten betalen, verdwijnt de 'kredietgever' met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren.

De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort kredietaanbiedingen.

De ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn en waarvoor de FSMA het publiek waarschuwt, zijn de volgende:

***

De FSMA geeft u volgende algemene aanbevelingen mee om deze frauduleuze kredietaanbiedingen te herkennen:

  • Wees wantrouwig wanneer u ongevraagd een krediet wordt aangeboden via internet of via sociale media.
  • Controleer de gebruikte e-mailadressen. Vaak gebruiken deze aanbieders e-mailadressen die eindigen op @hotmail.com, @gmail.com en @outlook.com. Vergunde kredietgevers gebruiken in principe een professioneel e-mailadres.
  • Wees wantrouwig als er bijzonder gunstige kredieten worden aangeboden (een lening die, gezien de financiële situatie van de consument, zeer groot is, tegen een uiterst lage rentevoet of met een buitengewoon lange terugbetalingstermijn, enz.), vooral wanneer dergelijke kredieten doorgaans niet zouden kunnen worden verkregen bij kredietgevers met een vergunning.
  • Wees zeker achterdochtig als de kredietgever vraagt om eerst een geldsom te betalen voor het dekken van bepaalde kosten vooraleer hij het krediet verleent. Er worden verschillende redenen opgegeven waarom dit bedrag eerst gestort moet worden: het gaat om een verzekeringspremie die de kredietgever moet indekken tegen het niet terugbetalen van de lening, om dossierkosten, legalisatiekosten, administratieve kosten, enz. Dit zijn louter fictieve kosten. Zodra het bedrag is gestort, verdwijnt de 'kredietgever' en slaagt het slachtoffer er niet meer in zijn geld te recupereren.
  • Ga na of de kredietgever over de nodige vergunning beschikt. Via de zoekfunctie op de website van de FSMA kan u gemakkelijk achterhalen of deze persoon over de nodige vergunning of registratie beschikt. Personen zonder vergunning of registratie mogen u geen kredieten aanbieden.
  • Denk erom de persoon ook op te zoeken met de gangbare zoekmachines. Misschien vindt u zo getuigenissen van personen die al benaderd werden. Blijf wel alert want soms gaat het om valse positieve getuigenissen die mogelijk door deze kredietgevers zelf zijn geschreven om het vertrouwen van de consumenten te winnen.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel en vóór u een (bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.