Nieuws & Waarschuwingen

Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC)

Waarschuwingen
04/05/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Fuji Credit Asset Management (of Fuji Credit J-LLC), een vennootschap die beleggingsinstrumenten verleent. 

Fuji Credit Asset Management (of Fuji Credit J-LLC) heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 4 mei 2016 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC) maakt gebruik van de website www.fujicredit.com, van het e-mailadres clientservices@fujicredit.com en van het telefoonnummer +81 645 604 600. Zij beweert gevestigd te zijn in Japan (Daiichi Fuji Building 2-12, Kawaramachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka).

Deze vennootschap zou tevens banden hebben met Mitsui Credit Global (Mitsui Credits) en Nippon Holdings (Nippon Capital Asset Management), twee vennootschappen waarvoor de FSMA het publiek ook waarschuwt.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).