Nieuws & Waarschuwingen

Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited

Waarschuwingen
09/02/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Fujitsu Global, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Fujitsu Global heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verstrekken.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 9 februari 2017 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Fujitsu Global en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Fujitsu Global maakt gebruik van de website www.fujitsu-global.com, het e-mailadres contact@fujitsu-global.com en het telefoonnummer +813 44589 1544. Zij beweert gevestigd te zijn in de Verenigde Staten (40 Wall Street, New York City, New York 10005) en in Japan (28-30th Floor Nakanoshima Dai Building, Nakanoshima Kita-ku).

De toezichthouder van Hong Kong (SFC) heeft op 9 januari 2017 al een waarschuwing gepubliceerd over Fujitsu Global. Volgens die waarschuwing zou Fujitsu Global banden hebben met de vennootschap Asian Mercantile Exchange (www.asianmex.org) en zou zij gebruik maken van een bankrekening die is geopend op naam van de vennootschap Centric Limited.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het elektronische contactformulier.