search_api_autocomplete

Furst kredit

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Furst Kredit die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Furst Kredit heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Furst Kredit mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Furst Kredit aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 29 juli 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Furst Kredit, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Furst Kredit maakt gebruik van de website www.furst-kredit.com, en de volgende contactgegevens:

Adres:  Wilhelm-Leuschner-Straße 9-11, 60329 Frankfurt am Main, Germany
E-mail:  kontakt@furst-kredit.com

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.