Nieuws & Waarschuwingen

FXSEP, SEP Global, Hedge Funds Liège 2015 en Fonds d’investissement Liège 2015

Waarschuwingen
18/04/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van FXSEP. Deze vennootschap biedt in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

FXSEP stelt zich voor als een ‘société de gestion alternative d’actifs privée’ (een private vennootschap voor alternatief activabeheer). Zij stelt onder meer beleggingen voor in forex-producten en CFD’s alsook beleggingen in fondsen, waaronder het Hedge Funds Liège 2015 / Fonds d’investissement Liège 2015.

FXSEP heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschap aanbiedt, nl. Forex-producten en CFD’s, speculatief en bijzonder risicovol, waardoor de belegger het risico loopt zijn volledige inleg en zelfs nog meer te verliezen. De FSMA heeft in juni 2011 overigens een waarschuwing gepubliceerd over de risico’s verbonden aan speculatieve transacties in deviezen (Forex).

FXSEP heeft evenmin een door de FSMA goedgekeurd prospectus gepubliceerd als vereist voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op Belgisch grondgebied.

Naast het verstrekken van de voormelde financiële diensten, richt FXSEP zich ook tot personen die eerder al het slachtoffer waren van beleggingsfraude en beweert hen te kunnen helpen om het geld te recupereren dat zij in het verleden zijn verloren aan onregelmatig actieve vennootschappen. Hiervoor maakt zij gebruik van een organisatie CEDIE genaamd (zie in verband met CEDIE de waarschuwing die de FSMA op 18 april 2016 heeft gepubliceerd).

Dit zijn typische kenmerken van “recovery room”-fraude, waarover de FSMA op 16 maart 2015 een waarschuwing heeft gepubliceerd. De ervaring leert dat de slachtoffers hun verloren fondsen nooit recupereren en bovendien nog eens de vergoeding verliezen die zij betalen voor de zogenaamde hulp.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten van FXSEP, om geen hulp van FXSEP te aanvaarden om verloren geld te recupereren en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

FXSEP maakt gebruik van de website www.fxsep.com, het telefoonnummer +33 1 79 97 26 99 en de e-mailadressen support@fxsep.com en r.mayer@fxsep.com (contactpersoon : een zekere Raphaël Mayer). 

In het kader van de promotie van Hedge Funds Liège 2015 / Fonds d’investissement Liège 2015, maakt FXSEP gebruik van de website www.hedgefundsliege.com en van het e-mailadres support@hedgefundsliège.com. Zij beweert bovendien dat de moedermaatschappij de vennootschap MayfairFunds LLP is (Ropemaker Street, London EC2Y 9HT), een vennootschap die bij de FSMA niet onbekend is en waarover zij een waarschuwing heeft gepubliceerd op 25 september 2015. De volgende e-mailadressen worden eveneens gebruikt: stephane@mayfairfunds.com (contactpersoon : een zekere Stéphane Pelletier) en ralph@mayfairfunds.com (contactpersoon : een zekere Ralph Maurin). Het telefoonnummer is +44 20 33 18 23 15. 

Voorts beweert FXSEP nog te worden beheerd door SEP GLOBAL, naar eigen zeggen een Britse beleggingsvennootschap die geregistreerd is bij de Britse Financial Conduct Authority (FCA). Deze bewering is evenwel vals.

De FSMA raadt aan de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen voor dergelijke vennootschappen die forex-producten en CFD’s aanbieden of andere onlinebeleggingsdiensten. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt over de vereiste vergunning beschikt. Voor meer aanbevelingen verwijst de FSMA naar de algemene waarschuwing die zij op 18 april 2016 op haar website heeft gepubliceerd.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).