Nieuws & Waarschuwingen

GCI Financial LLC en GCI

Waarschuwingen
18/04/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GCI Financial LLC. Deze vennootschap biedt in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

GCI Financial LLC, die actief is onder de commerciële naam GCI, heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschap aanbiedt, nl. binaire opties, Forex-producten en CFD’s, speculatief en bijzonder risicovol. De belegger dreigt zijn volledige inleg en zelfs meer te verliezen. De FSMA heeft in juni 2011 overigens een waarschuwing gepubliceerd over de risico’s verbonden aan speculatieve transacties in deviezen (Forex) en in mei 2014 een waarschuwing over de risico’s verbonden aan beleggingen in binaire opties.

GCI Financial LLC heeft evenmin een door de FSMA goedgekeurd prospectus gepubliceerd als vereist voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door GCI Financial LLC (GCI) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

GCI Financial LLC (GCI) beweert gevestigd te zijn in Anguilla (Mitchell House, The Valley, B.W.I.). Zij maakt gebruik van de website www.gcitrading.com, het telefoonnummer +1 800 604 2412 en het e-mailadres info@gcitrading.com.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zijn de Belgische financiële consumenten die geld hebben belegd bij GCI Financial LLC (GCI), er tot op heden niet in geslaagd de door hen belegde bedragen te recupereren.

De FSMA raadt aan de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen voor dergelijke vennootschappen die binaire opties, Forex-producten en/of CFD’s aanbieden. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, over de vereiste vergunning beschikt. Voor meer aanbevelingen verwijst de FSMA naar de algemene waarschuwing die zij op 18 april 2016 op haar website heeft gepubliceerd.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).