Nieuws & Waarschuwingen

Gerard & Alterman (G&A) (cloned firm)

Waarschuwingen
04/05/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Gerard & Alterman (cloned firm), een vennootschap die beleggingsinstrumenten verleent.

Gerard & Alterman (cloned firm) heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 4 mei 2016 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Gerard & Alterman (cloned firm) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Gerard & Alterman (cloned firm) maakt gebruik van de website www.gerardalterman.com, van het e-mailadres info@gerardalterman.com en van het telefoonnummer 01865 521 057. Zij beweert gevestigd te zijn in het Verenigd Koninkrijk (G&A, Harcourt House, Marston Road, Oxford, OX3 0EJ); in de Verenigde Arabische Emiraten (1 Sheikh Zayed Road, Dubai, PO Box 333840) en in België (Bosrechterstraat 50, 1170 Watermaal-Bosvoorde). Dit laatste (Belgische) adres is tevens het adres van de gekloonde vennootschap Gerard & Alterman Sprl (zie hieronder).

Gerard & Alterman (cloned firm) heeft de identiteit aangenomen van de Belgische vennootschap met dezelfde naam Gerard & Alterman Sprl, geregistreerd bij de FSMA en met als adres Bosrechterstraat 50, 1170 Watermaal-Bosvoorde. Identiteitsmisbruik is kenmerkend voor fraude van het type 'cloned firms': oplichters gebruiken de identiteit van daadwerkelijk bestaande personen of vennootschappen (zoals een advocaat, een vergunninghoudende vennootschap, enz.) waaraan zij geloofwaardigheid en zelfs legitimiteit ontlenen om de beleggers aldus te overtuigen.

Over deze vennootschap heeft de FCA reeds een waarschuwing gepubliceerd op 3 februari 2016. 

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).