search_api_autocomplete
Home

Global Credit (Global-loan) (cloned firm)

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Global Credit (Global-loan) die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten en die gebruik maakt van de gegevens van een bestaande onderneming om geloofwaardig over te komen. Dit is een geval van identiteitsfraude..

Global Credit (Global-loan) heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of als kredietbemiddelaar. Global Credit mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Global Credit aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: Wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 27 januari 2020 heeft gepubliceerd.

Bovendien gebruikt deze onderneming het geregistreerde handelsmerk van Centre Finance, die gebruik maakt van de website www.globalcredit.be. Er bestaat dus geen enkel verband tussen deze zogenaamde kredietgever en de onderneming Centre Finance.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Global Credit, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Global Credit maakt gebruik van de website https://global-loan.com/, en de volgende contactgegevens:

Adres: 28045, Madrid, Spanje
E-mail: contact@global-loan.com
Telefoon: +34 652 22 75 21, +31 85 888 2598, +358 75 3251239, +32 460 22 67 88

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.