Nieuws & Waarschuwingen

G.M. Marketing Group Limited, Tradesolid en G.M. Software Solutions Limited

Waarschuwingen
18/04/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van G.M. Marketing Group Limited, een vennootschap die actief is onder de commerciële naam Tradesolid. Deze vennootschap biedt in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

G.M. Marketing Group Limited, die actief is onder de commerciële naam Tradesolid, heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschap aanbiedt, nl. binaire opties, speculatief en bijzonder risicovol. De belegger dreigt zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft in mei 2014 overigens een waarschuwing gepubliceerd over de risico’s verbonden aan beleggingen in binaire opties.

G.M. Marketing Group Limited (Tradesolid) heeft evenmin een door de FSMA goedgekeurd prospectus gepubliceerd als vereist voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door G.M. Marketing Group Limited (Tradesolid) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

G.M. Marketing Group Limited (Tradesolid) beweert gevestigd te zijn in Anguilla (201 Rogers Office Building, Edwin Wallace Drive, George Hill). Zij maakt gebruik van de website www.tradesolid.com, het telefoonnummer +44 2038082011 en het e-mailadres support@tradesolid.com.

G.M. Marketing Group Limited (Tradesolid) zou ook banden hebben met de vennootschap G.M. Software Solutions Limited (Suite 368, 2 Lansdowne Row, London, W1J 6HL, UK).

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zijn de Belgische financiële consumenten die geld hebben belegd bij G.M. Marketing Group Limited (Tradesolid), er tot op heden niet in geslaagd de door hen belegde bedragen te recupereren.

De FSMA raadt aan de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen voor dergelijke vennootschappen die binaire opties of andere risicovolle beleggingsinstrumenten aanbieden. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, over de vereiste vergunning beschikt. Voor meer aanbevelingen verwijst de FSMA naar de algemene waarschuwing die zij op 18 april 2016 op haar website heeft gepubliceerd.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).