Nieuws & Waarschuwingen

GN Capital Ltd / PWRTrade

Waarschuwingen
09/08/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GN Capital Ltd, actief onder de commerciële naam PWRTrade, die in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbiedt zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

GN Capital Ltd, die actief is onder de commerciële naam PWRTrade, heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschap aanbiedt, met name binaire opties, speculatief van aard en bijzonder risicovol. De belegger dreigt zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft in april 2016 overigens een waarschuwing gepubliceerd over de risico’s verbonden aan beleggingen in binaire opties.

GN Capital Ltd (PWRTrade) heeft evenmin een door de FSMA goedgekeurd prospectus gepubliceerd als vereist voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door GN Capital Ltd (PWRTrade) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

GN Capital Ltd (PWRTrade) maakt gebruik van de website www.pwrtrade.com, de telefoonnummers +44 203 514 3960, +973 161 98432, +61 280 156 861, +272 130 09271, +357 250 30214 en +16 475 582 404 en het e-mailadres support@pwrtrade.com. GN Capital Ltd (PWRTrade) beweert gevestigd te zijn op volgend adres: No. 75518, Trust Company Complex, Majuro, Marshall Islands.

De FSMA raadt aan de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen voor dergelijke vennootschappen die binaire opties of andere risicovolle beleggingsinstrumenten aanbieden. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, over de vereiste vergunning beschikt. Voor meer aanbevelingen verwijst de FSMA naar de algemene waarschuwing die zij op 18 april 2016 op haar website heeft gepubliceerd.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).