search_api_autocomplete

Go Capital FX

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Go Capital FX (Go Capital 123 - Lancelot Equity Ltd.). Deze vennootschap biedt binaire opties aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Het is Go Capital FX (Go Capital 123 - Lancelot Equity Ltd.) niet toegestaan om bank- en/of beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Bovendien is het sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsvennootschap toegestaan om actief binaire opties of andere derivaten die een looptijd van minder dan één uur hebben en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s), op Belgisch grondgebied te commercialiseren.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Go Capital FX (Go Capital 123 - Lancelot Equity Ltd.) en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

De FSMA wijst er ook op dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de door hen geïnvesteerde bedragen in de meeste gevallen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Go Capital FX (Go Capital 123 - Lancelot Equity Ltd.) maakt gebruik van de website www.gocapitalfx.com en www.gocapital123.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:    Nancy Whiticker House, 7 Old Street, Roseau, Commonwealth of Dominica, 00109
E-mail:   support@gocapitalfx.com en support@gocapital123.com
Tel.:       +43720817371

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.